روابط کار

گروه مشاوران قانون کار و تامین اجتماعی

روابط کار

تلاش برای بهبود و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی کارآمد، تجهیز و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشد که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. این مجموعه در راستای تحقق بخشیدن به اصل حمایت از کارفرمایان با تلفیق توانمندی ها و بهره مندی از تخصص و تجارب وکلاء با سابقه دادگستری کشوری، کارشناسان ارشد و مدیران اسبق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور و بیمه های خصوصی خدمات قانون کار و تامین اجتماعی و انواع بیمه های مسئولیت مورد نیاز شما را در قالب یک مجموعه به شرح پیوست ارائه می نماید.

دفتر روابط کار اتاق شماره یک
دفتر روابط کار اتاق شماره دو
دفتر روابط کار اتاق شماره سه