سامانه پشتیبانی و توانمند سازی کارفرمایان و مدیران ارشد کشور

تیم گروه مشاوران قانون کار و تامین اجتماعی جهت توانمندسازی کارفرمایان اقدام به ارائه آموزش های رایگان نموده است. جهت مشاهده آموزش ها می‌توانید به پیج اینستاگرام روابط کار مراجعه فرمایید.